Витоша

Витоша

На Витоша всички източни и северни склонове са йок. Да не се стъпва изобщо. Заради силния западен вятър, преносът на сняг е в огромни количества. Ето това се свлече буквално пред очите ми, вдясно от Боби.