Пирин

Бъндеришка Долина, 13.05.2023

Обстановка в Бъндеришка Долина, събота, 13 май, 2023:

  • Преспи почват да се появяват над ски писта Томба по пътя за хижа Вихрен
  • Преспи и накъсан сняг до хижа Вихрен, бързо топящ се
  • Над хижа Вихрен, над мостчето на река Бъндерица, снега става плътен, но е много стопен и не е дълбок – около 40-50 см средно в този район и скоро ще изчезне
  • Снега става дълбок по-нагоре в долината – в циркусите и по северните склонове има много сняг и става за ски 
  • Бъндеришки Чукар, Дончови Караули, района на Муратов, западните склонове на Тодорка, дори по-южните склонове на Хвойнати изглеждат добре за ски 
  • Снежна покривка варираща между 150 и 170-180 см (измерихме и 215 см на сенчесто по-навято място)  на места не пряко огряти от слънцето, в зависимост от изложение, навявки и т.н. около и малко под Рибно Бъндеришко езеро (2100 – 2200 метра)
  • 4.5 градуса в 19:30 малко под Рибно Бъндеришко езеро
  • С кола може да се стигне близо до х. Вихрен – след това има преспи – вероятно до 1 седмица ще изчезнат всички те, с изключение на лавината под улея на Метлата, където е дебело и има още доста да се топи
  • Лавини: всички лавини към долината от източните склонове (засягащи пътя към хижа Вихрен) изглежда да са изпопадали и приключили – изглеждат стопени склоновете там, единствената пресякла пътя е под улея на Метлата от началото на февруари още. Меко и топло време, малки мокри изтичания на стръмни места, особено под скали, предимно малки. Изтекли малки лавини и в западните улеи на Тодорка.
  • За съжаление от вчера (14.05) стана много топло и се топи снега много бързо – тази обстановка бързо ще се промени!