Пирин

Снежен профил под Бъндеришки чукар, 01.01.22, С, 27°

Копнахме един снежен профил днес, в ниската част на С склона на Бъндеришки чукар.
Координати:
41.72930416°N
23.42377893°E

Резултатите са: изненадващо здрав пакет, с плавно увеличаваща се здравина в дълбочина (виж снимката).
За бъдеще може да е притеснително, че и на С изложение се оформя кора (понастоящем мека, караема лесно, около 5-6мм)

На колонен тест НЕ реагира изобщо до СТ30. След това почнах да млатя с лопатата силно и през 10 удара свалих цялата колона на 4 пъти, при натрошаване и без никакви чисти отцепвания.

Температурата тия дни в Пирин е около 0° на височина и снега има изразено пролетно поведение, особено на И и Ю склонове.
Вятърът е силен СЗ от около 14:00ч, но видимо засяга със значителен пренос най-високите около-билни части. Около 150м под билата, силата на вятъра значително отслабва. На средна височина и в долините, поне за момента, не се наблюдават проблеми.

Идните дни се очаква почти постоянен вятър около 30км/ч с посока СЗ и по стръмните Ю и И склонове може да се появят сериозно проблемни навевки.