Пирин

Тодорка, Северен склон, Най-висока част, между скалите и средна…

Състоянието на склона днес – приятно за каране, 15-20 см нов сняг, който варира между слегнал пръхкав и леко навята мека дъска. Отцепва се само в най-високата част. Значително подобрение на склона като цяло след последните валежи, скалите започват да се покриват и пълнят; Централния улей и съседните по-къси улеи са добре запълнени. “Плочата” е добре запълнена в горната си част. 

По-долу 2 бързи профила :

Горна част, под козирките, между скалите. Плитко и слабо, но издържа минаване със ски. Ще го следим внимателно, трябва още сняг, който се чака. 

Средна част на склона, “плочата” в скалистия пояс, който е по средата й; Плъзгане при тестове на най-горния слой, но на каране държи добре; В дълбочина има слаби слоеве, които за сега не предизвикват проблеми, но ще се следят